Begroting 2021

Programma's

Programma Samen Leven

Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk dat iedereen (waar mogelijk) kan werken en de kans krijgt om mee te doen aan maatschappelijke en sociale activiteiten en het beste uit zichzelf kan halen. Daarvoor is het nodig dat er mogelijkheden zijn om te leren, jezelf te ontwikkelen en je talenten te ontdekken en in te zetten, van jong tot oud. Om aan ontwikkeling toe te komen, moeten er wel een aantal zaken in de basis goed op orde zijn. Vaak zijn beperkte financiële middelen een reden om thuis te blijven zitten en niet deel te nemen aan de samenleving. Het is dus van belang om financieel zelfredzaam te zijn.               We willen dan ook voorkomen dat Houtense inwoners in armoede verkeren. De gemeente helpt mensen in armoede, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door extra geld via de bijzondere bijstand. Of door een regeling te treffen met schuldeisers.

Ook hechten we er belang aan dat iedereen kansen krijgt om een baan en/of een waardevolle daginvulling te vinden. Dit geeft structuur aan de dag en biedt mogelijkheden voor sociale contacten. Bovendien biedt het kansen tot ontwikkeling en om talenten in te zetten. We hebben een plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over werk, of hulp kunnen gebruiken bij het zoeken naar werk of andere vorm van dagbesteding. Dit kan onder andere bij de Houtense Werktafel.

Leren en ontwikkelen gaat een heel leven door. Van jong tot oud, in elke nieuwe fase kunnen mensen leren en hun talenten ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich  razendsnel en beleven plezier aan leren. Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze zich veilig voelen, thuis en op de plekken waar zij veel tijd doorbrengen, zoals de kinderopvang, school en buitenschoolse opvang. Hier leren zij niet alleen wat er in het lesprogramma staat. Misschien nog wel belangrijker: ze leren hier hoe je op een goede manier met elkaar kunt omgaan, dat je respect voor elkaar hebt, voor jezelf mag opkomen en dat iedereen erbij hoort. De waarden die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen, nemen ze een leven lang met zich mee. Het vormt de basis voor een inclusieve samenleving en saamhorigheid. We vinden het daarom van essentieel belang dat kinderen zo min mogelijk thuis komen te zitten zonder onderwijs.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24