Begroting 2021

Ondanks de complexe (financiële) situatie als gevolg van de strijd tegen het coronavirus en andere factoren, presenteert het college een begroting 2021 en een meerjarenbegroting 2022-2024 waarin ambities en financiële (on)mogelijkheden met elkaar in evenwicht zijn.
In de begroting is te zien waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt, en waaraan dit het komende jaar wordt uitgegeven. De infographic geeft de verwachte inkomsten en uitgaven beeldend weer.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24