Begroting 2021

Algemeen bestuurlijk perspectief

Tot Slot

Ondanks de complexe (financiële) situatie denken wij toch weer een meerjarenbegroting aan de raad voor te leggen met evenwichtigheid tussen ambities en financiële (on)mogelijkheden. Maar ook een meerjarenbegroting die als gevolg van externe financiële ontwikkelingen onder druk kan komen te staan. Wij volgen die ontwikkelingen op de voet en zullen over de gevolgen tijdig met de raad in gesprek gaan.

Evenals voorgaande jaren is de begroting 2021 ook online beschikbaar op www.houten.nl/begroting.
Daarnaast is op 7 oktober 2020 de zogenaamde begroting 2021 ‘in klinkklare munt’ als infographic in het gemeentenieuws gepubliceerd. Hierin is op een overzichtelijke manier aangegeven waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt en waaraan het wordt besteed.

Tot slot zien wij uit naar vruchtbare en constructieve behandeling van de begroting 2021 op 27 oktober 2020.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,

de burgemeester

A.J. Barink

G.P. Isabella

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24