Begroting 2021

Programma's

Programma Betrokken bij de samenleving

Wat willen we bereiken?

De Monitor Sociale Kracht over 2019 laat zien dat de gemeente Houten op vrijwel alle aspecten van dienstverlening goed presteert. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van Nederlandse gemeenten laten de cijfers zien dat we als gemeente hoog gewaardeerd worden. Op tal van aspecten in deze monitor doen we het beter dan andere gemeenten. Daar zijn we trots op. Het betekent ook dat we de komende jaren ons uiterste best moeten doen om dit niveau vast te houden of zelfs nog een beetje te verbeteren.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in digitale dienstverlening. Het resultaat is dat onze inwoners en bedrijven veel diensten digitaal kunnen afnemen. Dat past bij deze tijd en is tegelijkertijd ook vanzelfsprekend. Onze inwoners en bedrijven verwachten dat ze gemeentelijke producten en diensten digitaal kunnen afnemen. Ook in 2021 gaan we onze digitale dienstverlening verbeteren. Belangrijk is onze vernieuwde website die in 2020 is gerealiseerd en daardoor nog toegankelijker is geworden. Als mensen er toch niet mee uit de voeten kunnen, helpen we hen op andere wijze.

De gemeente Houten is vooral een persoonlijke overheid. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen.
Voor dienstverlening betekent dit dat persoonlijk contact altijd mogelijk is. Iedereen moet zich gehoord voelen. Maatwerk in dienstverlening en "net dat stapje extra doen" zijn daarbij kernwaarden voor onze medewerkers, directie en bestuur.

In maart 2020 is een trainee van de VNG begonnen met een onderzoek naar de positionering van dienstverlening binnen de gemeente Houten. Hiermee maken we een verbeterslag.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24