Begroting 2021

Programma's

Programma Betrokken bij de samenleving

Wat willen we bereiken?

Bij het vinden en uitvoeren van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken is zowel de inzet van de gemeente als de inzet van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers van groot belang. Daarom streven we voortdurend naar het juiste gesprek tussen al deze spelers en ook tussen college en raad. Of het nu gaat om initiatieven vanuit de gemeente of vanuit de samenleving. Samen zetten we onze (denk)kracht in. We willen dat ook inwoners en partners in de Houtense samenleving dat zo ervaren.
We willen dat inwoners zich nauw betrokken voelen bij wat de gemeente doet.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24