Begroting 2021

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Om een alternatief te bieden voor het gebruik van de auto is het van belang dat we de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. We willen in Houten geen verschraling van het openbaar vervoer. We zetten maximaal in om de voorgestelde wijzigingen in de busdienstregeling te voorkomen. Een goed openbaar vervoer netwerk levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten, de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken van auto of fiets (ouderen, jongeren en minder validen) en aan een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen.

Naast openbaar vervoer voor de komende jaren, wordt in regionaal verband ook onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer op lange termijn. In 2019 is het toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 vastgesteld. Dit onderzoek is een bouwsteen voor processen als het REP, U Ned en de ruimtelijke koers van Houten. Vanwege COVID-19 heeft de provincie besloten voor 2021 geen vervoerplan op te stellen. Dit betekent dat er beperkt wijzigingen mogelijk zijn in de bus dienstregelingen van 2021. Dit is niet naar tevredenheid van Houten, goed openbaar vervoer heeft voor 2021 meer aandacht nodig.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24