Begroting 2021

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Houten blijft fietsstad
De ambities om het fietsen te stimuleren zijn hoog. Landelijk wordt (vanuit Tour de Force) gestreefd naar 20% meer fietskilometers in 2027. Dit is een stevige ambitie! Als Fietsstad willen wij hieraan graag ons steentje bijdragen. Ook wij willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, met name de ritten korter dan 15 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Dit vraagt vooral verbeteringen in het buitengebied.

Ook stimuleren we het fietsen als onderdeel van de totaal aan verplaatsingen. We willen toe naar een volwaardig servicenetwerk voor mobiliteit (fiets, openbaar vervoer , auto), met daarin ook aandacht voor de ‘’first and last mile’’ verplaatsingen van en naar bestemmingen.  In 2020 zullen we hiervoor in gesprek gaan met een aantal bedrijven als Expo Houten, van der Valk en met de nieuwe bedrijven op het bedrijven terrein werklandschap de Meerpaal.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24