Begroting 2021

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma Verkeersbeleid

Wat willen we bereiken?

Het deelprogramma Verkeersbeleid heeft tot doel om bij te dragen aan een vitale, duurzame en leefbare samenleving. Een vitale duurzame en leefbare samenleving wordt gecreëerd door een samenhangend systeem van mobiliteitsnetwerken. Hieronder vallen infrastructuur en diensten zoals de busverbindingen en aanbod van deelauto’s. Deze samenhangende mobiliteitsnetwerken dragen bij aan de volgende vier ambities:

  • Goede bereikbaarheid
  • Stimuleren duurzame vormen van vervoer
  • Beperken van overlast door verkeer
  • Verschillende vormen van vervoer voor iedereen toegankelijk.

De doelstellingen bij de deelprogramma’s autoverkeer, fiets en ov-doelstellingen zijn gebaseerd op deze vier ambities. Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde en beschreven bij programma veiligheid.

Veel van deze ambities zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. De meeste verplaatsingen van en naar Houten vinden grotendeels plaats in de regio.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24