Begroting 2021

Programma's

Programma Veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Onder fysieke veiligheid wordt verstaan de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil, waarbij de fysieke omgeving en haar condities een dominante factor vormen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de zorg voor brandveiligheid, verkeersveiligheid, bouwveiligheid, omgevingsveiligheid en externe veiligheid.

We willen bereiken dat de fysieke veiligheid in de gemeente Houten zo hoog mogelijk is. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren en betrekken hierbij onze partners, zoals de Veiligheidsregio Utrecht.

Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om organisatorische crises te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie en/of gebied (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt.

Bij de aanpak van crisismanagement gebruiken we het 13-stappenmodel van PBLQ, adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving.

Het stappenmodel richt zich op:

  1. Scenariomanagement: we brengen samen met de Veiligheidsregio de mogelijke scenario's in beeld en willen op deze wijze zo goed mogelijk voorbereid zijn op een crisis.
  2. Incidentmanagement: Vervolgens treffen we maatregelen en voorzieningen om een incident te voorkomen en de gevolgen van het incident zo veel mogelijk te beperken of te herstellen.
  3. Verbetermanagement: We leren van incidenten door te evalueren en passen de 'lessons learned' toe.

We betrekken hierbij organisaties, instellingen en bewoners.

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2020 10:16:45 met de export van 09/28/2020 10:06:24